Älv C

Älv C

Älv C är en stor golvränna anpassad för höga flöden där man sköljer med större mängder sand, slam, etc. Utformning av vattenlås och innanmäte gör att begränsningen i flöde sitter i dimensioneringen av utloppets storlek. Golvrännan är anpassad för industri och garage där höga flöden och tyngre belastningar förekommer. Golvrännan kan
utrustas med stora innanmäten såsom sandfång och silkorg för att effektivt fånga upp förorenade medier. Volym i stort sandfång 18 liter, volym i litet
sandfång 7 liter.

Ladda ner produktblad

Back to Top