Tjärn

Tjärn

Tjärn är en specialanpassad golvgrop för latrintömning på bussstationer, bussgarage, campingplatser eller liknande. Golvgropen är utförd med spolramp, vattenlås och körbart galler i varmförzinkat material som standard. Som tillbehör kan väljas spoltratt och gallerkärra.

Tjärn av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB. 900x900x900mm. Vattenlås.Urtagbar spolramp. Utlopp sida DN110. Körbart galler M125, i varmförzinkat material.
För montering i betonggolv.

Ladda ner produktblad

Back to Top