Gallerspecifikation

Vi använder oss endast av galler med högsta kvalitet och som uppfyller alla de normer och regler som finns. Vi levererar galler för alla belastningsklasser och i alla de material ni som kunder önskar, allt i från plast, aluminium, varmförzinakde (Stål 240 YP (FE 360)), rostfria galler i EN1.4301 (SS2333, AISI304) och EN1.4404 (SS2343, AISI316). Det är ni som kund som specificerar vad ni vill ha. Vi kan naturligtvis också leverera silplåtar om så önskas.

Specifikation

Våra galler uppfyller alla de krav ni ställer på ett galler både vad gäller materialval som belastningsklasser.

Vi hjälper er att dimensionera galler utifrån era specifikationer. Detta ger er en extra stor säkerhet då ni aldrig behöver tveka för att produkten klarar av vad det skall.

Storlek

Alla våra golvbrunnars storlek är baserad på galrets storlek vilket betyder att en golvbrunn som beskrivs som 300×300 betyder att gallret passar i detta utrymme. Vi har tagit hänsyn till att galler skall ha en flytmån i golvbrunnen för att kunna röra sig vid belastning.

OBS! Man skall vara medveten om att vid dimensionering av ett galler är första siffran i storleksangivelsen den bärande riktningen på gallret. Detta betyder att ett galler som benämns 400x600mm ger att 400 är den bärande riktningen och då direkt körriktningen på ett galler!

Gallerhöjden bestäms av gallrets dimensionering (last- och användarkravet för gallret). Bärstålet dimensioneras för att överföra relevanta krafter, och tvärstålet (fyll- och eventuellt stödstål) dimensioneras för fördelning av påförda krafter till flesta möjliga bärstål samt för upptagning av horisontella krafter till exempel bromskrafter (retardation).

Alla våra galler levereras med kanstål som låser gallret och ytterligare stabiliserar detta.

De galler vi levererar pressas under mycket stort tryck vilket ger detta hög stabilitet och styrka.

Belastningsklasser

Alla galler vi levererar uppfyller de krav som ställs i normerna för belastningsklasser i Europa och Sverige. De tre olika klasserna är:
K3 (lättare belastning typ gångtrafik)
L15 (lättare körtrafik)
M125 (tyngre körtrafik)

För att göra det mycket enklare för er har vi delat in i egna klasser som naturligtvis uppfyller ovanstående norm:
Gångtrafik
Storkökstrafik
Personbilstrafik
Lätt lastbil
Tung lastbil
Trucktrafik (är alltid det värsta belastningsfallet)
MATERIAL
Vi levererar galler och silplåtar enligt era specifikationer. Här finns det ingen begränsning alls.
Plast
Aluminium
Varmförzinkat (Stål 240 YP (FE 360))
Rostfritt stål (EN1.4301, AISI304)
Rostfritt syrafast (EN1.4404, AISI316)
Mässing
Trä (typ teak, mahoghny, etc)

Back to Top