Dike Luddlåda No 2

Dike Luddlåda No 2

dike-skissDike luddlåda No1 är en luddlåda för golvmontering i rostfritt material för placering ovan golv. Samtidigt som ludd från tvättmaskiner samlas upp fungerar luddlådan även som utjämningskärl mellan tvättmaskin och golvbrunn. Ludd från tvättmaskinerna fångas upp i det eller de urtagbara luddfången. Luddfångaren är försedd med handtag för enkelt handhavande.

Dike av fabrikat strila, Skellefteå Rostfria AB. 300x500mm. Urtagbart vattenlås. Urtagbart sandfång. Utlopp sida DN110 i läge V.
Körbart galler i varmförzinkat material. För montering i massagolv.

Ladda ner produktblad

Back to Top